Tin học văn phòng

Tin học văn phòng
400.000 đ 300.000 đ
Bạn sẽ học được gì Biết thiết kế hình ảnh và khởi tạo video chuyên nghiệp mà không cần dùng đến các phần mềm chuyên sâu như Photoshop, Illus...
2 Bài giảng
Yêu thích
400.000 đ 300.000 đ