KimNam Digital Hơn 2500 khóa học online Tin học văn phòngNgoại ngữ Quản trị Học mọi thứ với Kinh doanh

Cách tham gia?

masterstudy_placeholder

Đăng ký

Đăng ký một tài khoản học tập.
Việc đăng ký này là miễn phí và sử dụng để học tập trên website của chúng tôi.
masterstudy_placeholder

Chọn khóa học

Chọn khóa học bạn yêu thích.
Chúng tôi có nhiều khóa học đáp ứng nhu cầu rèn luyện kỹ năng của bạn.
masterstudy_placeholder

Bắt đầu học tập

Bắt đầu học tập ngay.
Chúng tôi cam kết chất lượng cho nội dung học tập của bạn.

Bạn sẽ học được gì

Chúng tôi cung cấp các khóa học dạy kỹ năng ngắn hạn, cam kết chất lượng và hiệu quả trên tất cả các khóa học.

Khóa học mới

Tin học văn phòng
400.000 đ 300.000 đ
Bạn sẽ học được gì Biết thiết kế hình ảnh và khởi tạo video chuyên nghiệp mà không cần dùng đến các phần mềm chuyên sâu như Photoshop, Illus...
2 Bài giảng
Yêu thích
400.000 đ 300.000 đ
4
4 (6)
The Masterstudy LMS is a free plugin but there is a paid PRO version as well. PRO version has everything from the free plugin plus a bunch of premi...
Nâng cao
3 Bài giảng
10 hours
Yêu thích
67 đ
4
4 (6)
Among those features are gamification tools like points reward system, trial and group courses, assignments and lesson live streaming. You can lear...
Nâng cao
3 Bài giảng
10 hours
Yêu thích
60 đ
Software Development
4
4
Free
4
4 (6)
The WordPress plugin is a part of the Masterstudy WordPress theme for the education business. Upgrading to the theme is optional but does come with...
Nâng cao
3 Bài giảng
10 hours
Yêu thích
Free
4
4 (6)
The WordPress plugin is a part of the Masterstudy WordPress theme for the education business. Upgrading to the theme is optional but does come with...
Nâng cao
3 Bài giảng
10 hours
Yêu thích
60 đ
4
4 (6)
The Masterstudy LMS is a free plugin but there is a paid PRO version as well. PRO version has everything from the free plugin plus a bunch of premi...
Nâng cao
3 Bài giảng
10 hours
Yêu thích
Free
4
4 (6)
The plugin is a full package of innovative features. The system includes a powerful admin panel and course builder, messaging system, advanced quiz...
Nâng cao
3 Bài giảng
10 hours
Yêu thích
79 đ
4
4 (6)
Masterstudy LMS plugin was designed for everyone. It literally covers every need in the niche of the education business.
Nâng cao
3 Bài giảng
10 hours
Yêu thích
60 đ
4
4 (6)
Masterstudy LMS is a feature-rich WP product from StylemixThemes developed specifically for educational needs. Its main purpose is helping you to b...
Nâng cao
3 Bài giảng
10 hours
Yêu thích
70 đ
4
4 (6)
Masterstudy learning management system will meet the challenge. To make sure, keep watching the lessons and we’ll show how to work with plugin fast...
Nâng cao
3 Bài giảng
10 hours
Yêu thích
90 đ
4
4 (6)
Masterstudy LMS is a feature-rich WP product from StylemixThemes developed specifically for educational needs. Its main purpose is helping you to b...
Nâng cao
3 Bài giảng
10 hours
Yêu thích
79 đ

Thành tích

Thành tích đạt được trong quá trình hoạt động

94,532

Người dùng

11,233

Khóa học hoàn thành

82,673

Học viên

37,497

Chứng chỉ

Phản hồi học viên

Slide Học mọi lúc
mọi nơi
Bạn sẽ được tiếp cận kiến thức, học mọi lúc mọi nơi với các ứng dụng trên di động (sẽ sớm có mặt trong thời gian tới).

Đã đến lúc bắt đầu đầu tư vào bản thân

Các khóa học trực tuyến mở ra cơ hội học tập cho hầu hết mọi người.